Høring

Høring

Forslag til ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller og udkast til miljøvurdering.

Forslag til ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller og udkast til miljøvurdering.
Hermed sendes forslag til ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller i ekstern høring. Ændringen omhandler ophævelse af højdebegrænsningen for almindelige produktionsmøller på 150 meter. Der er gennemført en miljøvurdering både af den eksisterende bekendtgørelse og af ændringen af bekendtgørelsen, der offentliggøres samtidig.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
13-05-2019
13-07-2019
2018/2019
Janne Christensen
19-03-2019