Høring

Høring

Høring over udkast til en række bekendtgørelser og vejledninger på det adoptionsretlige område.

Høring over udkast til en række bekendtgørelser og vejledninger på det adoptionsretlige område.

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til en række bekendtgørelser og vejledninger på det adoptionsretlige område i høring.

Ændringerne af forskrifterne er en følge af forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke), der er fremsat af børne- og socialministeren for Folketinget den 6. februar 2019.

Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
26-04-2019
26-06-2019
01-07-2019
2018/2019
15-03-2019