Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning

Ny bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning sendes i høring. Det overordnede formål med tilskudsordningen til privat skovrejsning er fortsat, at skovrejsning skal bidrage til kvælstofreduktion og gennemføre vandrammedirektivet.

Bekendtgørelsen indeholder en række tekniske og formelle ændringer som følge af, at tilskudssagsbehandlingen er overgået til Landbrugsstyrelsen 1. januar 2019. Desuden indeholder bekendtgørelsen som noget nyt et forbud mod anvendelse af pesticider. Herudover er der ikke materielle ændringer i ordningen.

Desuden sendes bekendtgørelse om samlet kvælstofretention til kyst i afgrænsede ID15-områder (koordinatbekendtgørelse) i høring.


Bekendtgørelser
Natur og klima
29-03-2019
29-05-2019
2018/2019
15-03-2019