Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige, der før den 30. marts 2019 udøvede forsikringsvirksomhed i Danmark i medfør af gældende EU-regler, lovligt kan fortsætte med at servicere allerede indgåede forsikringsaftaler frem til 31. december 2020. Bekendtgørelsen giver ikke adgang til, at UK-forsikringsselskaber kan tegne nye forsikringer i Danmark. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. marts 2019.  

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.  

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest den 19. marts 2019, kl. 12.  

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på LLL@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Louise la Cour Lundblad.    

Kontaktperson: Louise la Cour Lundblad

Direkte tlf.nr.: +45 33 55 82 09  

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.  

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
19-03-2019
19-05-2019
30-03-2019
2018/2019
Louise la Cour Lundblad
LLL@ftnet.dk
12-03-2019