Høring

Høring

Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger

Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger

Vejdirektoratet ønsker at foretage en ændring i § 12 i bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser, at Vejdirektoratet kan fastsætte forskrifter i henhold til bestemmelserne i § 129, stk. 1, i lov om offentlige veje, § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje og § 95, stk. 4, i færdselsloven.

 

Bekendtgørelsens § 12, ændres fra:

 

Forsætninger

§ 12. Ved nyanlæg af forsætning skal kantsten være affasede, og kantstenlysningen må ikke være højere end 5 cm.

 

Til:

Forsætninger

§ 12. Ved nyanlæg af forsætning af vognbaner skal kantsten være fasede. Den synlige lodrette højde på forsiden af kantstenen må ikke være højere end 5 cm.

Stk. 2. stk. 1 gælder uden for byzone, samt i byzone, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t eller derover.

 

 

Baggrunden for denne ændring er, at Vejdirektoratet tidligere har fejltolket en rapport fra Trafitecs, og kravet i bekendtgørelsen fra 2008 blev, at kantstenslysningen i forsætninger ikke måtte overstige 5 cm.  

 

Den korrekte anbefaling i Trafitecs rapport er, at det er den lodrette forkant på den fasede kantsten i forsætninger, der ikke må overstige 5 cm. Dette ændres derfor i den reviderede bekendtgørelse.

 

Herudover ændres gyldighedsområdet, så byområder med tilladt hastighed under 50 km/h ikke længere er omfattet af kravet om faset kantsten ved forsætninger. Dette skyldes en vurdering af, at risikoen ved påkørsel er meget lille ved de lave hastigheder.

 

Der er derudover en fejl i den nuværende bekendtgørelse, idet kapitel 2 optræder 2 gange. Dette rettes ved, at det andet kapitel 2 ændres til kapitel 3 og det nuværende kapitel 3 ændres til kapitel 4.

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafik og transport
26-03-2019
26-05-2019
01-04-2019
2018/2019
Bjarne Jess Vennike
bjv@vd.dk
12-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 57,896 kB
Udkast til bekendtgørelse 48,199 kB