Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed og udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og forskellige andre love (Prissætning af kommuners og regioners erhvervsaktiviteter, klageadgang til klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter samt kontrolbud).

Høring over udkast til forslag til lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed og udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og forskellige andre love (Prissætning af kommuners og regioners erhvervsaktiviteter, klageadgang til klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter samt kontrolbud).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed og udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og forskellige andre love (Prissætning af kommuners og regioners erhvervsaktiviteter, klageadgang til klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter samt kontrolbud) i høring.
Lovforslag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
08-04-2019
08-06-2019
2018/2019
Hanna Ege, Forvaltningsjuridisk Kontor
hke@oim.dk
11-03-2019