Høring

Høring

Forslag til landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Forslag til landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som skal understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i hele Danmark.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommuner, der ønsker at omplacere og udlægge sommerhusgrunde for bedre udnyttelse og kvalitet af sommerhusområder.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 20. maj 2019 kl.10.

Sidst på foråret 2019 forventes det, at erhvervsministeren kan udstede landsplandirektivet om udlæg og omplacering af sommerhusområder endeligt.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
20-05-2019
15-06-2019
2018/2019
21-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 36,251 kB
Miljøvurdering 246,169 kB
Forslag landsplandirektiv 2019 sommerhusområder 92,767 MB
Høringsliste 105,288 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 702,544 kB
Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering 121,459 kB
Klagevejledning 89,523 kB
Høringssvar
Del 1 - høringssvar 22,604 MB
Del 2 - høringssvar 26,884 MB
Del 3 - høringssvar 18,008 MB
Del 4 - høringssvar 19,478 MB