Høring

Høring

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen for virksomheder omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, herunder bl.a. krav til ansøgning om miljøgodkendelse, om revurdering af eksisterende miljøgodkendelser og om registrering og offentliggørelse af data.  

Godkendelsesbekendtgørelsen implementerer også dele af direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse for de virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Ændringerne i godkendelsesbekendtgørelsen er hovedsagligt begrundet i, at der skal foretages konsekvensrettelser, som følge af udstedelse af en ny branchebekendtgørelse for en række konkrete affaldshåndteringsvirksomheder (bekendtgørelse om miljøkrav for affaldshåndtering).


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Erhverv
12-04-2019
14-06-2019
01-01-2020
Bekendtgørelsen er erhvervsrettet.
2018/2019
AC-Tekniker Mette Lumbye Sørensen
melso@mst.dk
08-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 106,761 kB
Udkast til bekendtgørelse 464,016 kB
Miljørapport 322,063 kB
Høringsliste - myndigheder 54,809 kB
Høringsliste - eksterne 68,682 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 150,445 kB
Sammenfattende redegørelse 185,638 kB
Høringssvar
Høringssvar 308,764 kB