Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til bekendtgørelse om plejefamilier

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til en ny bekendtgørelse om plejefamilier i høring.

Bekendtgørelsen udmønter bemyndigelsesbestemmelser i lov nr. 1530 af 18. december 2018 om lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (mere kvalitet i plejefamilier), og skal sammen med lovændringen træde i kraft den 1. juli 2019. Samtidig ophæves den eksisterende bekendtgørelse nr. 809 af 23. juni 2016 om plejefamilier.

Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
29-03-2019
29-05-2019
01-07-2019
2018/2019
28-02-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 229,608 kB
Høringsliste 215,379 kB
Udkast til bekendtgørelse 373,169 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,665 MB