Høring

Høring

L 225 - Forslag til Lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love

L 225 - Forslag til Lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love
L 225 - Forslag til Lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter)
Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
20-03-2019
20-05-2019
2018/2019
21-02-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 479,282 kB
Høringsbrev 173,028 kB
Høringsliste 174,057 kB
Resumé 218,889 kB
Høringsnotat
Høringsskema 367,951 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,399 MB