Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed samt tilhørende miljørapport

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Det overordnede formål med bekendtgørelsen er at opnå byrdelettelser i forhold til det gældende system og at reducere sagsbehandlingstiden, således at virksomheder hurtigere kan etablere sig, ændre eller udvide. Bekendtgørelsen vil omfatte de mindre miljøbelastende godkendelsespligtige virksomheder, der i dag er omfattet af en række K-listepunkter på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). Med bekendtgørelsen tages disse virksomheder ud af listen over godkendelsespligtige virksomheder og underlægges kravene i den nye bekendtgørelse. Dette medfører, at de berørte virksomheder i fremtiden alene skal anmelde sin aktivitet efter reglerne i den nye bekendtgørelse i stedet for at ansøge om en individuel miljøgodkendelse som hidtil.

Se venligst vedhæftede høringsbrev for yderligere detaljer. 

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Erhverv
15-04-2019
15-06-2019
2018/2019
Sandra Fisker
sanfi@mst.dk
19-02-2019

Dokumenter