Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunal og regional revision

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunal og regional revision

Bekendtgørelse nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision indeholder yderligere krav til revision af regioner, kommuner og kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for små kommunale fællesskaber.

De hidtidige erfaringer har vist, at modifikationer i forhold til levering af ikke-revisionsydelser til kommuner ikke tager tilstrækkelig højde for kommunernes særlige forhold, herunder kommunernes forskellige størrelse.

Det foreslås derfor i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, for så vidt angår landets største kommuner at hæve grænserne for størrelsen af honoraret for ikke-revisionsydelser, som revisor altid vil kunne levere til en kommune.


Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
19-03-2019
19-05-2019
01-07-2019
2018/2019
12-02-2019