Høring

Høring

Høring over lovforslag om midlertidig videreførelse af valgrettigheder i forbindelse med Brexit

Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Lovforslaget medfører, at statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, vil kunne stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i 2021, uanset om de opfylder bopælskravet, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

Lovforslaget medfører endvidere, at statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, vil kunne stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, i modsætning til tredjelandsstatsborgere.

Det foreslås med lovforslaget, at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder om hele eller dele af loven skal træde i kraft.

Lovforslag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Samfundsstruktur
25-02-2019
25-04-2019
2018/2019
Fuldmægtig Camilla Leidesdorff Laudrup, Kontoret for Kommunaljura og Valg
valg@oim.dk
11-02-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 463,016 kB
Høringsbrev 212,677 kB
Høringsliste 169,301 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 206,530 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,174 MB