Høring

Høring

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1137 af 13. september 2018 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring.

Ændringen er en konsekvens af Energistyrelsens nye regler om PSO-fritagelse for øjebliksforbrug. 

Ændringen indfører et alternativ til kravet om opfyldelse af nettoafregningsreglerne, hvis kommunen alene ønsker at forbruge strømmen fra solcelleanlægget samtidig med, at strømmen produceres (øjebliksforbrug).

Ændringerne i udkast til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende bekendtgørelse.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
22-02-2019
22-04-2019
01-03-2019
2018/2019
Tina Knudsen-Leerbeck
tkl@ens.dk
08-02-2019