Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet)

Udkast til bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser
Bekendtgørelsen erstatter det hidtil gældende campingreglement fra 2010 og udmønter den politiske aftale om ”Modernisering af campingreglementet” af den 25. januar 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, som vedrører ændring af campingreglementets regler for indretning af campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
05-03-2019
05-05-2019
2019/2020
Sara Brahmer Svendsen
sarsve@erst.dk
04-02-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 78,540 kB
Høringsliste 94,949 kB
Bekendtgørelse 65,616 kB
Miljøvurderingsrapport 170,510 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 202,144 kB
Høringssvar
Høringssvar 8,251 MB