Høring

Høring

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe
Baltic Pipe naturgasrørledningen sendes i offentlig høring fra den 15. februar 2019 til den 12. april 2019. 

Baltic Pipe planlægges etableret fra Europipe II i Nordsøen,  tværs gennem Danmark og via Østersøen til Polen.

Miljøkonsekvensrapporten består af 2 fællesdokumenter og 1 land-rapport og 3 hav-rapporter samt bilag.  Hertil kommer udkast til etableringstilladelser og resume af ansøgninger (hav). Desuden findes udkast til tilladelser for landdelen. 

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for land-delen, mens Energistyrelsen er VVM-myndighed for hav-delen.

Hav-rapporterne og udkast til etableringstilladelser og resume ansøgninger kan ses på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk

Land-rapporten og tilhørende udkast til tilladelser kan ses på Miljøstyrelses hjemmeside: www.mst.dk/Baltic-Pipe

Høringssvar kan fremsendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, eller pr. mail til MKV_BalticPipe@mst.dk, senest den 12. april 2019.

Andet materiale
Energistyrelsen
Miljø
12-04-2019
12-06-2019
2019/2020
Anne Vibe Termandsen
avt@ens.dk
15-02-2019