Høring

Høring

Høring over udkast til Nationalt program for reduktion af luftforurening

Høring over udkast til Nationalt program for reduktion af luftforurening

Hermed sendes udkast til nationalt program for reduktion af luftforurening i offentlig høring og udkast til miljøvurdering af dette.


De nærmere detaljer om programmet fremgår af vedhæftede høringsbrev. 


Miljø- og Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest mandag den 11. marts 2019, kl. 12.00.Bemærk: Ikrafttrædelsesdatoen nævnt her på www.høringsportalen.dk er den dato, hvor programmet har frist til EU-Kommissionen. De pågældende beskrevne og foreslåede tiltag i programmet træder ikke i kraft 1. april 2019.

OBS: Den endelige høringsversion af udkast til program og miljøvurdering er udgaven lagt på høringsportalen kl. 15:40, d. 24. januar 2019.

EU-Dokumenter
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
11-03-2019
11-05-2019
01-04-2019
Ikrafttrædelsesdatoen er den dato, hvor programmet har frist til EU-Kommissionen. De pågældende tiltag i programmet træder ikke i kraft 1. april 2019.
2018/2019
Heidi Ravnborg
heira@mfvm.dk
24-01-2019

Dokumenter