Høring

Høring

Høring af forslag til Fingerplan 2019

Høring af forslag til Fingerplan 2019

Høring af forslag til Fingerplan 2019 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
21-03-2019
01-09-2019
29-03-2019
Ikrafttrædelsesdatoen er tentativ.
2018/2019
Jeppe Fisker
jepfis@erst.dk
24-01-2019