Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Udkastet til lovforslag udmønter Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere, som er en tillægsaftale til finanslovsaftalen for 2019, som er indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet.

 

Med lovforslaget indføres der en obligatorisk pensionsordning af overførselsindkomster, der hidtil har bidraget til finansieringen af satspuljen. Lovforslaget betyder også en ændret satsregulering af overførselsindkomsterne, herunder af afledte beløb og grænser af overførsels­indkomsterne. Lovforslaget medfører også et stop for nytilførsel af midler til satspuljen.

 

Lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget onsdag den 30. januar 2019. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2020.
Lovforslag
Arbejdsmarked
28-01-2019
28-03-2019
01-01-2020
2018/2019
21-01-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 260,925 kB
Høringsliste 143,881 kB
Udkast til lovforslag 1,309 MB
Høringssvar
De samlede høringssvar 1,479 MB