Høring

Høring

Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Med forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen foreslår erhvervsministeren, at der udpeges 91 nye udviklingsområder. 

Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I udviklingsområder gives kommunerne mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering. 


Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
18-03-2019
18-06-2019
2018/2019
21-01-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 41,820 kB
Høringsliste 101,629 kB
Miljøvurderingsrapport 316,003 kB
Forslag til landsplandirektiv 117,307 MB