Høring

Høring

Høring af lovforslag der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.

Høring af forslag til ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og forslag om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenslovforslag).

Høringen indeholder udkast til  lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvenslovforslag. De to lovforslag udmønter 'Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats' af 23. august 2018.

I lovforslaget indgår også en række mindre elementer, der ikke er en del af aftalen, bl.a. ændringer vedr. Beskæftigelsesrådet (tilforordnet og redegørelse), Tilsynsrå-det (regler flyttes til organiseringsloven og Tilsynsrådets kompetence udvides, til-retning af medlemstal) samt mulighed for, at en række ydelsesmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik i enkeltstående tilfælde kan have korterevarende ophold i ud-landet fx til en teater- eller indkøbstur til fx Tyskland eller Sverige.

De to lovforslag udmønter endvidere enkelte initiativer fra 'Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet'. Det gælder initiativer om:

  • Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job.
  • Smidigere overgange mellem sektorerLovforslag
Arbejdsmarked
11-02-2019
11-04-2019
01-07-2019
2018/2019
15-01-2019