Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Ændringsbekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2017 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. (herefter ledelsesbekendtgørelsen).

 

Formålet med ændringsbekendtgørelsen er, at bestyrelsen ikke længere skal udarbejde en ”politik for indberetning af oplysninger til Finanstilsynet”.

 

I udkast til ændring af ledelsesbekendtgørelsen, ændres ”politik om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet” til, at direktionen skal udarbejde en forretningsgang, da det passer bedre ind i dansk selskabsret og samtidig udgør en administrativ lettelse for selskaberne.

 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til ændringsbekendtgørelsen senest den 15. februar 2019.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på trc@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Trine Ransby Christensen

 

Ændringen af bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

 

Kontaktperson: Trine Ransby Christensen

Direkte tlf.nr.: 33558213

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
15-01-2019
15-03-2019
01-07-2019
2018/2019
Trine Ransby Christensen
trc@ftnet.dk
14-01-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 359,921 kB
Høringsliste 98,916 kB
Udkast til bekendtgørelse 8,610 kB
Høringssvar
Høringssvar 293,388 kB