Høring

Høring

Høring over tre vejledninger om landingspligt

Høring over tre vejledninger om landingspligt

Høringen vedrører opatering af følgende tre vejledninger om landingspligt:

  • Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen og ICES 3a (inklusiv Skagerrak og Kattegat)
  • Vejledning til landingspligten for små pelagiske arter og industriarter i Nordsøen

  • Vejledning til landingspligten i Østersøen


Vejledning
Fiskeristyrelsen
Erhverv
08-02-2019
08-04-2019
2018/2019
11-01-2019