Høring

Høring

Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

I arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 orienterer Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.
Andet materiale
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
21-06-2019
21-08-2019
22-12-2019
2018/2019
Anne Marie Carstens
annmc@mfvm.dk
21-12-2018