Høring

Høring

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

Bekendtgørelsen fastsætter regler om de oplysninger og den dokumentation, der skal indsendes til Geodatastyrelsen, og udgør grundlaget for

- kontrol af ejerlejlighedslovens overholdelse,

- sikker identifikation af ejerlejlighederne og

- registrering af oplysninger i matriklen.

Videre fastsættes bestemmelser om, at registreringsanmodning og tilhørende dokumenter og data skal indsendes elektronisk via Ejendomsregistreringsportalen og om digital signering af dokumenter. Endeligt fastsættes bestemmelser om ekspeditionsgebyrer for registreringer.

Bekendtgørelser
Geodatastyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
21-01-2019
21-03-2019
25-02-2019
2018/2019
jstee@gst.dk
21-12-2018