Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af sat-ser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst)

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Lovforslaget skal udmønte dele af finanslovsaftalen for 2019.

I udkastet til lovforslaget foreslås en forhøjelse af satser for folkepension i 2019, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst.

Lovforslag
Arbejdsmarked
03-01-2019
03-03-2019
2018/2019
20-12-2018