Høring

Høring

Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Som følge af implementeringsarbejdet med indførelse af samtidighedsferie og overgangen hertil er der behov for tilretninger og præciseringer i begge love, for at opnå det tilsigtede resultat, som Ferielovsudvalget har forudsat i betænkning nr. 1568 om en ny ferielov og overgangen til samtidighedsferie.

 

Forslaget indeholder følgende hovedpunkter:

 

  • Optjent feriebetaling i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 kan udbetales til dødboet efter en lønmodtager i stedet for, at beløbet skal behandles efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og derfor først vil kunne udbetales tidligst den 1. oktober 2021.

 

  • Det maksimale antal af optjente feriedage som betingelse for at kunne gøre brug af fondsferiedage, samt antallet af fondsferiedage, som kan udbetales, præciseres i overensstemmelse med hvad ferieudvalget har forudsat.  

 

  • FerieKonto kan træffe afgørelse i sager om den eksisterende ferielov efter den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020. 

 

  • Endelig indeholder forslaget ændringer af mere teknisk karakter, der skal sikre en smidig og effektiv administration. Det gælder indførelse af en modregningsadgang, når arbejdsgiveren betaler for meget til ”Samlet Betaling” for arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administration, i forhold til andre ordninger omfattet af ”Samlet Betaling”, en ensretning af rentebestemmelsen ved for sen betaling af arbejdsgivernes administration for FerieKonto, samt en udvidelse af fristen for arbejdsgiverens meddelelse til FerieKonto ved overførsel af ferie, når der er en feriehindring.
Lovforslag
Arbejdsmarked
23-01-2019
23-03-2019
01-09-2019
2018/2019
18-12-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 330,314 kB
Høringsliste 141,771 kB
Udkast til lov om ændring af lov om ferie 640,064 kB