Høring

Høring

Høring om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og afløniningsprovision i forbindelse med finansiering af alment byggeri

Bekendtgørelse nr. 900 af 27. juni 2018 indeholder nærmere regler for opgørelse af garantiprovision og aflønningsprovision ved finansiering af alment byggeri med statsstøtte og renoveringer af alment byggeri støttet af Landsbyggefonden med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct.

Høringsfrist: 13. december 2018

Det foreslås at ændre bekendtgørelsen således, at der hvad angår hjemfaldslån med støtte efter § 98 a i lov om almene boliger m.v. (dvs. lån anvendt til frikøb af hjemfaldspligt) kommer til at gælde, at garantiprovisionen for statsgarantien beregnes som 0,12 pct. p.a. af restgælden (i stedet for af hovedstolen) og at aflønningsprovisionen beregnes som 0,03 p.a. af restgælden (i stedet for af hovedstolen).

Det foreslås desuden at ændre bekendtgørelsen, så der tages højde for de særlige situationer, hvor beregningen af den kommunale garanti giver nul.

Endvidere vil bekendtgørelsen indeholde et nyt Bilag 3, som skal anvendes i tilfælde af regaranti fra Landsbyggefonden.

Det bemærkes, at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

senest den 13. december 2018, mærket j. nr. BO0103-00036.almebolig@tbst.dk, cc. info@tbst.dkTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores hovedmailadresse

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
13-12-2018
13-02-2019
01-01-2019
2018/2019
11-12-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 149,710 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 225,589 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 97,382 kB
Høringssvar
Høringssvar 238,651 kB