Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten

Høring af udkast til bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten

Udkastet til bekendtgørelsen, som sendes i høring nu, afskaffer den tidligere praksis, hvor anlægsejerne skulle søge om tilsagn om nettoafregning inden projektets påbegyndelse, og om endelig afgørelse om nettoafregning efter nettilslutning af VE-anlægget. Den nye PSO-tariffritagelse gælder alene øjebliksforbrug. Det vil sige, at PSO-tariffritagelsen, som reguleres af bekendtgørelsen, gælder alene det forbrug, som anlægsejeren producerer og forbruger direkte og uden at elektriciteten har været sendt ud på det kollektive elforsyningsnet (øjebliksforbrug).

Bekendtgørelsen udstedes i medfør af elforsyningslovens § 8 a og § 8 b og giver mulighed for fritagelse for betaling af offentlige forpligtelser i sin helhed for anlæg under 50 kW for solcelleanlæg, 25 kW for vindmøller og 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er solcelleanlæg eller vindmøller. For anlæg over ovennævnte størrelser giver bekendtgørelsen fritagelse for at betale til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet.Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-01-2019
03-03-2019
01-02-2019
2018/2019
Linda Wittorff
lwi@ens.dk
06-12-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 121,744 kB
Høringsliste 119,400 kB
Udkast til bekendtgørelse 27,846 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 152,461 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,144 MB