Høring

Høring

Ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021

På baggrund af opdateret faglig viden og indberetninger fra vandrådene ændres afgrænsningen af hvilke mindre vandløb, der indgår i vandområdeplanerne. Ændringer af de to bekendtgørelser er i offentlig høring frem til 25. januar 2019. 
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
25-01-2019
25-03-2019
2018/2019
Oliver Ries
olrie@mfvm.dk
30-11-2018