Høring

Høring

Første del af Danmarks Havstrategi II

Høring om udkast til første del af Danmarks Havstrategi II

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med en lang række myndigheder udarbejdet et udkast til Danmarks 2. havstrategi for de danske havområder, som hermed sendes i offentlig høring.

Udkast til første del af Danmarks Havstrategi II er et led i gennemførelsen af EU’s havstrategidirektiv , hvorefter der skal udarbejdes nationale havstrategier med henblik på at opretholde eller opnå god miljøtilstand i de danske havområder. Nationale havstrategier ajourføres hvert 6. år. En samlet havstrategi indeholder målsætninger for havmiljøets tilstand (nærværende første del), og følges op af et overvågningsprogram i 2020. Endeligt skal Danmark i 2021 meddele EU-Kommission, hvilke foranstaltninger der vil indgå i det kommende indsatsprogram. Nærværende udkast indeholder:

• En beskrivelse af hvad "god miljøtilstand" er, baseret på Kommissionens afgørelse 2017/848 om kriterier for god miljøtilstand i havet ,

• En basisanalyse bestående af beskrivelse og vurdering af havområdernes egenskaber og nuværende miljøtilstand,

• En økonomisk og social analyse af havområderne udnyttelse, herunder omkostninger ved en forringelse af havmiljøet, og

• En række miljømål med tilhørende indikatorer med henblik på at sigte mod opnåelsen af god miljøtilstand.

Andet materiale
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
21-02-2019
21-04-2019
2018/2019
Ditte Mandøe Andreasen
diman@mfvm.dk
29-11-2018

Dokumenter