Høring

Høring

Råstofbekendtgørelsen

Høring over ny bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Miljø- og Fødevareministeriet udsender hermed forslag til ny bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen i høring.


Med bekendtgørelsen vil der fra 1. januar 2019 ikke længere kunne gives nye tilladelser til indvinding af råstoffer i det nordlige Øresund.

Verserende ansøgninger, der ikke er afgjort inden bekendtgørelsens ikrafttræden, vil blive færdigbehandlet efter de nye regler.

Bekendtgørelsen ændrer i øvrigt ikke på gældende regler.

Høringen er 11. december 2018 opdateret med screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven.

 

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
13-12-2018
13-02-2019
01-01-2019
2018/2019
15-11-2018

Dokumenter