Høring

Høring

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Med lovforslaget foreslås det, at de to ordninger for støtte til forsøgsvindmøller, der blev indført med stemmeaftale af 26. september 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 med senere ændringer foretaget i februar 2018, videreføres i årene 2020-2024.

Den ene støtteordning omfatter forsøgsvindmøller, der etableres på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune. Den anden støtteordning omfatter forsøgsvindmøller, der etableres uden for de to testcentre.

Det foreslås, at der i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelserne for de to ordninger fastsættes årlige støttepuljer for de to støtteordninger.

Endvidere ønskes det med lovforslaget, at støtteordningen til nye husstandsvindmøller ophører fra og med 2020. Den foreslåede ændring vil medføre, at der ikke kan gives tilsagn om pristillæg til husstandsvindmøller i 2020. Baggrunden for ophøret af støtteordningen til husstandsvindmøller er, at regeringen ønsker at understøtte en omkostningseffektiv og markedsbaseret grøn omstilling. Ophævelsen af støtteordningen foreslås at gælde for direkte støtte til nye anlæg fra og med 2020.

Med det formål at sikre, at kommunerne i videre omfang end i dag får indflydelse på, hvorvidt der opstilles kystnære vindmøller, foreslås der med lovforslaget en udvidelse af den kommunale indsigelsesret fra 8 km til 15 km. Indsigelsesretten indebærer i dag, at kommuner får mulighed for at fremsætte indsigelse mod opstilling af åben dør-havvindmøller, hvis den ansøgte placering af vindmøllerne er op til 8 km fra kommunens kyststrækning. I takt med, at der udvikles større havvindmølletyper, ønskes kommunernes mulighed for indsigelse mod havvindmøller tæt på kysten tilsvarende udvidet. På denne måde kan der tages øget hensyn til lokalbefolkningen, og der kan opnås øget sikkerhed for lokal opbakning til kystnære havvindmølleprojekter.

Endelig indeholder lovforslaget enkelte elementer, som ikke vedrører energiaftalen. Det drejer sig om forslag om ophævelse af en bestemmelse vedrørende en udløbet støtteordning til elværksfinansierede vindmøller samt ophævelse af en bestemmelse vedrørende en overgangsordning til landvind, der endnu ikke er sat i kraft. I forbindelse med anmeldelsen af overgangsordningen har det vist sig, at den ikke kan statsstøttegodkendes, hvorfor den ikke kan sættes i kraft.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
07-12-2018
07-02-2019
01-07-2019
2018/2019
09-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 347,154 kB
Høringsbrev 35,5 kB
Høringsliste 136,688 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 253,939 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,345 MB