Høring

Høring

Høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Udkast til ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sendes nu i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:
mandag den 10. december 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, eller på mail til: Fuldmægtig Daniel Lauest Visitsen (danvis@erst.dk) og chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Erhvervsministeren har den 9. og 23. oktober 2018 fremsat forslag til lov om erhvervsfremme og forslag til ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond for Folketinget.

Med lovforslagene reduceres de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra 3 til 2 - ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme. Der etableres i stedet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er en konsekvens af de fremsatte lovforslag, hvorefter de regionale vækstfora og vækstforumsekretariaterne nedlægges. Endvidere er der med ændringsforslaget foretaget enkelte tilpasninger som følge af udstedelse af ny bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

For at ændringsbekendtgørelsen kan træde i kraft samtidig med, at lovforslagene forventes at træde i kraft, sendes den i høring nu. Høringen foretages med forbehold for vedtagelsen af forslag til ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i Folketinget. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervssturelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk og her.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 73
- Chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 95.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
10-12-2018
27-01-2019
01-01-2019
2018/2019
19-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 75,264 kB
Bekendtgørelse 152,439 kB
Høringsliste 505,476 kB