Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om erhvervsfremme

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om erhvervsfremme

Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om erhvervsfremme sendes nu i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:
mandag d. 10. december 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, eller på mail til: Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) og chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Erhvervsministeren har den 23. oktober 2018 fremsat forslag lov om erhvervsfremme for Folketinget.

Med lovforslaget reduceres de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra 3 til 2 – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme. Der etableres i stedet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Forslaget til bekendtgørelsen er en konsekvens af det fremsatte lovforslag, hvorefter der med bekendtgørelsen ophæves en række bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om erhvervsfremme, men som ikke længere finder anvendelse i praksis.

For at bekendtgørelsen kan træde i kraft samtidig med, at lovforslaget forventes at træde i kraft, sendes den i høring nu. Høringen foretages med forbehold for vedtagelsen af forslag til lov om erhvervsfremme i Folketinget. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk og her.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 73
- Chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 95.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
10-12-2018
27-01-2019
01-01-2019
2018/2019
19-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 66,460 kB
Bekendtgørelse 264,820 kB
Høringsliste 503,396 kB