Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning

Udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse orgnaners sammensætning sendes nu i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:
onsdag den 12. december 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, eller på mail til: Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) og chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Erhvervsministeren har den 23. oktober 2018 fremsat forslag til lov om erhvervsfremme for Folketinget.

Med lovforslaget reduceres de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra 3 til 2 – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme. Der etableres i stedet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Udkastet til bekendtgørelsen er en konsekvens af det fremsatte lovforslag, der giver erhvervsministeren adgang til at fastsætte nærmere regler om regionernes grænseoverskridende og internationale samarbejde m.v.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det, at regionerne kan deltage i og finansiere konkrete grænseoverskridende og internationale aktiviteter i henhold til gældende lovgivning, men at aktiviteterne ikke må omfatte erhvervsfremme, herunder turisme.

Samtidig fastsættes det, at regionerne kan finansiere programadministration og fungere som programmyndighed for programmer under målet om europæisk territorielt samarbejde og være hjemsted for fællessekretariater for disse programmer.

Endelig fastsættes der nærmere regler om regionernes deltagelse i allerede igangsatte projekter.

For at bekendtgørelsen kan træde i kraft samtidig med, at lovforslaget forventes at træde i kraft, sendes den i høring nu. Høringen foretages med forbehold for vedtagelsen af forslag til lov om erhvervsfremme i Folketinget. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk og her.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 73
- Chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 95.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
12-12-2018
27-01-2019
01-01-2019
2018/2019
19-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 78,891 kB
Bekendtgørelse 269,286 kB
Høringsliste 503,996 kB