Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sendes nu i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 
onsdag den 12. december 2018 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) og chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Erhvervsministeren har den 9. og 23. oktober 2018 fremsat forslag til lov om erhvervsfremme og forslag til ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond for Folketinget.

Med lovforslagene reduceres de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra 3 til 2 - ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme. Der etableres i stedet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Forslaget til bekendtgørelsen er en konsekvens af de fremsatte lovforslag. hvorefter de regionale vækstfora og vækstforumsekretariater nedlægges, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres.

I udkastet til bekendtgørelse ændres bl.a. sammensætningen af overvågningsudvalget for Regionalfonden og Socialfonden som følge af nedlæggelsen af de regionale vækstfora. Endvidere beskrives Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses samt Erhvervsstyrelsens opgaver i forbindelse med administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden.

For at bekendtgørelsen kan træde i kraft samtidig med, at lovforslagene forventes at træde i kraft, sendes den i høring nu. Høringen foretages med forbehold for vedtagelsen af forslag om ændring af lov om  administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i Folketinget. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/ og her.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 73
- Chefkonsulent Stine Nylev (stinyl@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 95.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
12-12-2018
27-01-2019
01-01-2019
2018/2019
19-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 73,682 kB
Bekendtgørelse 363,074 kB
Høringsliste 504,297 kB