Høring

Høring

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affalds¬regi¬stret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Ansvaret for bekendt­gørelse om affald (affalds­be­kendt­gør­el­sen) er delt mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som har ansvaret for ressortoverførte bestemmelser og Miljø- og Fødevareministeriet, der har ansvaret for de resterende bestem­mels­er i affaldsbekendt­gør­elsen.

Affaldsbekendtgørelsen skal opdeles i to nye bekendtgørelser således, at der er en bekendtgørelse for hvert ressortområde. Bekendtgør­el­ser­ne forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Der er udelukkende tale om en opdeling af affaldsbekendt­gør­elsen i to nye bekendtgørelser, og der sker således ikke materielle ændring­er i de to nye bekendtgørelser. Derfor er der ikke tale om nye eller ændrede regler for borgere og virksomheder.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har an­svar­et for be­stemmelser om affalds­regulativer, affaldsgebyrer og affalds­aktører m.v., og den nye bekendtgørelse hedder derfor ”Be­kendt­gør­else om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.”.  Miljø- og Fødevareministeriets nye bekendt­gørelse fort­sætter med navnet ”Bekendtgørelse om affald”. 

De to nye bekendtgørelser sendes i høring parallelt.

Deling af affaldsbekendtgørelsen har indvirkning på bekendt­gørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, da der i bekendtgørelsen henvises til den nugældende affaldsbekendt­gør­else. Dette betyder, at der skal foretages konsekvensrettelser i Be­kendt­gørelse om Affalds­registret og om godkendelse som indsamlings­virksomhed, og derfor er der udarbejdet en ænd­ringsbekendt­gørelse hertil. Ændringsbekendtgørelsen sendes i høring sam­tidig med høring af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyr­er og -aktører m.v.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-11-2018
25-01-2019
01-01-2019
2018/2019
Jesper Lett
jsl@ens.dk
05-11-2018