Høring

Høring

Høring over udkast til ny affaldsbekendtgørelse

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om affald

Udstedelsen af en ny affaldsbekendtgørelse sker som konsekvens af den ressortomlægning, der skete ved kongelig resolution af 28. juni 2015, hvorefter bestemmes at ressortansvaret for dele af affaldsområdet overføres fra Miljø- og Fødevareministeriet til Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet. Der er tale om en ren deling af den gældende affaldsbekendtgørelse, og der indgår ingen indholdsmæssige ændringer.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
26-11-2018
26-01-2019
01-01-2019
2018/2019
05-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 98,433 kB
Udkast med track changes 441,556 kB
Høringsbrev 151,171 kB
Udkast til bekendtgørelse 258,898 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 120,734 kB