Høring

Høring

Høring over gebyrbekendtgørelse på byggeområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer på byggeområdet i 2019. Udkastet fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring og for ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven, samt gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Høringsfristen er den 19. november 2018.

Gebyret for byggeskadeforsikring fastholdes på 0 kr. i 2019 med henblik på at nedbringe opsparingen i ordningen.

Gebyret for ansøgninger efter byggeloven som betales til kommunalbestyrelser bliver reguleret fra 1.038 kr. i 2018 til 1.048 kr. i 2019.

Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand faktureres i 2019 fortsat efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen reguleres til 1.350 kr. i 2019 fra 990 kr. i 2018.

Stigningen i gebyrsatsen skyldes, at der fortsat er et stort underskud på ordningen. Der forventes endvidere færre fakturerbare timer i 2019, som konsekvens af at den tidligere sagspukkel er blevet afviklet. Det oparbejdede underskud på ordningen skal derfor fordeles på færre timer fremover, hvilket medfører, at satsen stiger.

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
19-11-2018
19-12-2018
01-01-2019
2018/2019
31-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 113,916 kB
Udkast til bekendtgørelse 182,982 kB
Høringsparter 199,120 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 234,587 kB
Høringssvar
Høringssvar 907,376 kB