Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Kulturministeriet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder i offentlig høring. Ændringen af bekendtgørelsen medfører, at vedtægten kommer til at indeholde bestemmelse om tilsyn samt bestemmelser om sanktioner for manglende opfyldelse af public service-kontrakter, herunder skærpet tilsyn og/eller tilbagebetaling, tilbagehold og mulighed for bortfald af tilskudsbetalinger. Bekendtgørelsens ikrafttræden forudsætter, at lovforslag L 37 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 mv.) vedtages som fremsat fsva. § 1, stk. 6.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
30-11-2018
30-01-2019
2018/2019
Emilie Hellerup Danielsen
ehd@kum.dk
30-10-2018

Dokumenter