Høring

Høring

Høringsudkast til Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter

Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2. del: konkrete projekter

Vejledningen knytter sig til miljøvurderingsloven og er 2. del af vejledningen, som vedrører miljøvurdering af konkrete projekter. Vejledningen har til formål at lette bygherrer, og kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af konkrete projekter. Det er imidlertid ikke kun bygherrer og myndigheder, som indgår i miljøvurderingsprocessen af konkrete projekter – også interesseorganisationer, rådgivere og den brede offentlighed har brug for at kunne orientere sig i såvel proces som indhold, når myndighederne træffer beslutninger omkring miljøvurdering af konkrete projekter. Den del af vejledningen, som vedrører planer og programmer, har allerede været sendt i ekstern høring medio 2018.

Vejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
03-12-2018
03-02-2019
Når vejledningen er rettet til efter høringen, vil den samlede vejledning, dvs. del 1 og 2, blive udgivet som endelig. Det vil være Miljøstyrelsen, som udgiver den samlede vejledning.
2018/2019
Helle Ina Elmer
hinel@mfvm.dk
26-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 79,060 kB
Vejledningsudkast 1,459 MB
Høringsliste 110,224 kB