Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
Formål og baggrund
Formålet med lovforslaget er gennemførelse af ændringer i aktionærrettigheds-direktivet for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab. Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter.

Bedre mulighed for børsnoterede selskaber for at identificere deres aktionærer
Børsnoterede selskaber får bedre mulighed for at identificere deres aktionærer. Dette forventes at fremme det aktive ejerskab, fordi selskabet nemmere kan kommunikere med aktionærerne.

Vederlagspolitik og vederlagsrapport for ledelsen i børsnoterede selskaber
Børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik for aflønning af bestyrelses- og direktionsmedlemmer, som fastsætter de nærmere regler for fast og variabel aflønning af ledelsesmedlemmerne, samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport i overensstemmelse med den vedtagne vedlagspolitik.

Væsentlige transaktioner mellem børsnoterede selskaber og dets nærtstående parter
I børsnoterede selskaber skal væsentlige transaktioner mellem aktieselskabet og dets nærtstående parter godkendes af aktieselskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionerne gennemføres. Aktieselskabet skal offentliggøre en meddelelse om en transaktion med en nærtstående part. Formålet med reglerne er at sikre kontrol og transparens med sådanne transaktioner.

Politik for aktivt ejerskab hos institutionelle investorer og kapitalforvaltere
Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal bl.a. offentliggøre en politik for aktivt ejerskab eller forklare, hvorfor de ikke vil offentliggøre en sådan.

Høringsfrist
Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lov-forslaget senest fredag den 30. november 2018 kl. 12.
Bemærkningerne bedes sendt til Mette Winther Løfquist (metwin@erst.dk).

Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
30-11-2018
30-01-2019
10-06-2019
2018/2019
Mette Winther Løfquist
metwin@erst.dk
26-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 151,573 kB
Høringsliste 147,923 kB
Lovforslag 1,114 MB