Høring

Høring

Høring over supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel ved Østerport Station

Se vedlagte høringsbrev.
Andet materiale
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Trafikinfrastruktur
23-11-2018
23-01-2019
2018/2019
Søren Sandorff
ssa@trm.dk
24-10-2018