Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)
Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke) i høring.

Lovforslaget indeholder tre hovedelementer. For det første foreslås kompetencen til at træffe afgørelse i sager om adoption uden samtykke flyttet fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. For det andet foreslås kompetencen til at beskikke advokater for parterne i en sag om adoption uden samtykke flyttet fra Statsforvaltningen til kommunerne. Endelig foreslås for det tredje, at der gives mulighed for, at et barn, der skal adopteres uden samtykke, kan flytte ind hos den kommende adoptivfamilie, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om adoption uden samtykke, og dermed bo hos den kommende adoptivfamilie under sagens behandling i domstolssystemet.

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
21-11-2018
21-01-2019
01-07-2019
2018/2019
Maria Schultz
masz@sm.dk
23-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 66,659 kB
Høringsliste 69,994 kB
Udkast til lovforslag 861,808 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 105,650 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,477 MB