Høring

Høring

Forslag til bekendtgørelser og ændringer af bekendtgørelser mv. i anledning af lovforslag om opsplitning af lægemilder til veterinær brug (L 61) og lovforslag om behandlerfarmaceuter (L 63)

Ændringer af bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemider, bekendtgørelse om forbrugerpriser m.v. på lægemidler og en række andre bekendtgørelser.
Bekendtgørelser
Sundhed
19-11-2018
19-01-2018
2018/2019
22-10-2018