Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven med tilhørende vejledning

Høring over bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven med tilhørende vejledning
Der er tale om revidering af bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009
om beregning af omsætning i konkurrenceloven samt den vejledning, der
er udsendt hertil.

Bekendtgørelsen anvendes til at fastlægge, hvilke virksomheders omsætninger
der skal medregnes, når det skal vurderes, om en fusion af omfattet
af omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1. De foretagne
ændringer er af teknisk karakter med henblik på at tilnærme de danske
regler til EU-regler på området.
Bekendtgørelser
Erhverv
14-11-2018
14-01-2019
01-01-2019
2018/2019
Lotte Bredahl Fogh
lob@kfst.dk
22-10-2018