Høring

Høring

Bekendtgørelser på frekvensområdet

Høring over bekendtgørelser på frekvensområdet

Energistyrelsen sender hermed en række udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet i høring.

Ændringerne består i en række forslag til tekniske tilpasninger bl.a. som følge af Kommissionens gennemførelsesafgørelse og en række ECC-beslutninger samt til ændringer af bestemmelserne om tidsbegrænsning af tilladelsers varighed.

Ændringerne er indarbejdet i følgende bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om radiogrænseflader
  • Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelserne bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 19. november 2018 på e-mail tele@ens.dk.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
19-11-2018
19-01-2019
01-01-2019
2018/2019
22-10-2018