Høring

Høring

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens
Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025. Nærværende aftale prioriterer de 470 mio. kr. til konkrete initiativer på demensområdet
Sundhedsstyrelsen sender hermed den kommende udgivelse ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens” i offentlig høring.
Anbefalingerne omhandler blandt andet organisering og samarbejde, diagnostik og udredning, planlægning, faglige indsatser samt opfølgning.
Udgivelsen er rettet til sundhedsfaglige ledere, administratorer, beslutningstagere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med mennesker med demens i kommunerne, i almen praksis, og på sygehusafdelinger.
Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet faglige selskaber, regioner, kommuner, almen praksis og patientforeninger.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
05-11-2018
01-03-2019
31-12-2018
2018/2019
Niels Gadegaard
nivg@sst.dk
10-10-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 190,353 kB
Høringsparter 21,504 kB
Høringsudkast 801,978 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 314,987 kB
Høringssvar
Høringssvar 14,266 MB