Høring

Høring

Bekendtgørelse om Trossamfundsregistret

Bekendtgørelse om Trossamfundsregistret

Bekendtgørelse om Trossamfundsregistret udstedes i medfør af § 11 og § 21, stk. 2, i lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken (Trossamfundsloven) og indeholder blandt andet regler om Trossamfundsregistrets formål, indretning og førelse samt om meddelelse af oplysninger fra registret.

Derudover fastsættes regler om, hvilke oplysninger trossamfundene og evt. tilhørende menigheder er forpligtede til at indberette til registret. I bekendtgørelsen fastsættes endvidere regler om trossamfundenes og evt. tilhørende menigheders udarbejdelse og indsendelse af årsregnskab til Trossamfundsregistret. Der fastsættes endvidere bestemmelser om, hvilke oplysninger om donationer der skal fremgå af årsregnskabet.

Bekendtgørelser
Kirkeministeriet
Kirke
06-11-2018
06-01-2019
01-01-2019
2018/2019
Lena Petersen
km@km.dk
09-10-2018